top of page

DASAR PRIVASI

1. Pemakaian Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menerangkan penggunaan maklumat peribadi dan data yang Pengguna Akhir ("Anda" atau "Pengguna") berikan kepada kami apabila anda mengakses atau menggunakan Aplikasi. Dasar Privasi ini digunakan untuk tapak web, aplikasi, termasuk acara dan perkhidmatan lain yang dikendalikan oleh Talent in Motion Sdn Bhd (atau “Syarikat”). Terma (“kami” atau “kami” atau “kami”) merujuk kepada Talent in Motion Sdn Bhd (atau “Syarikat”). Kabel App (“Kabel” atau “App”) atau perkhidmatan lain yang berkaitan, termasuk kabel.my (“Laman Web”) adalah sebahagian daripada Syarikat.

Dasar Privasi kami hanya meliputi maklumat peribadi dan data yang anda berikan kepada kami dan tidak dilanjutkan kepada sebarang maklumat lain yang dikumpul atau diproses oleh halaman web atau aplikasi lain yang mungkin dipautkan, dilampirkan atau disambungkan atau ditarik oleh Aplikasi.

 

Kami berhak sepenuhnya untuk membuat sebarang perubahan pada Dasar Privasi ini, yang akan dimaklumkan kepada anda melalui pengumuman yang sesuai di Aplikasi. Jika anda tidak mahu menerima Syarat Penggunaan baharu Dasar Privasi, anda tidak seharusnya terus menggunakan Aplikasi. Jika anda terus mengakses atau menggunakan Aplikasi selepas tarikh terma baharu Dasar Privasi berkuat kuasa, anda akan dianggap telah menerima dan bersetuju untuk terikat dengannya.

2. Maklumat Dikumpul

 

Selepas anda mendaftar pada Aplikasi, kami akan mengumpul data termasuk, tetapi tidak terhad kepada, log masuk pengguna, kelayakan, nama pertama dan keluarga, sejarah pekerjaan & pendidikan, data gaji, pengalaman tahun, kemahiran, dan sebarang data lain yang mungkin diperlukan untuk diberikan kepada kita.

 

Kami membenarkan anda untuk mengesahkan dan/atau mendaftar pada Aplikasi menggunakan rangkaian sosial pihak ketiga yang anda mungkin telah memberikan data tentang diri anda. Contohnya, anda mungkin boleh menggunakan log masuk media sosial anda (seperti Log Masuk Facebook) untuk membuat dan log masuk ke akaun Aplikasi anda. Ini menjimatkan anda daripada perlu mengingati satu lagi nama pengguna dan kata laluan dan membolehkan anda berkongsi beberapa maklumat daripada akaun media sosial anda dengan kami.

 

Dalam usaha kami untuk melaksanakan analitis yang berguna, kami mungkin mengumpul data yang anda pilih untuk membenarkannya diakses menggunakan rangkaian sosial yang disebutkan di atas, dan kemudian kami akan memproses, menapis dan mengisih data tersebut untuk tujuan mengoptimumkan pengalaman Aplikasi anda. Anda dengan ini diberi amaran bahawa profil anda yang dimuat naik ke dalam Aplikasi mungkin mengandungi data yang mungkin membuatkan anda boleh dikenal pasti dan boleh dicari oleh majikan menggunakan Aplikasi, walaupun tanpa mendedahkan data yang tidak didedahkan menurut Dasar Privasi kami. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kerosakan atau liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang akses dan/atau penggunaan data tersebut oleh majikan dan mana-mana pihak atau pihak ketiga yang lain.

Apabila anda menggunakan Aplikasi atau mana-mana perkhidmatan kami, kami mengumpul maklumat tentang ciri yang anda gunakan, cara anda menggunakannya dan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Aplikasi. Lihat di bawah untuk butiran lanjut.

 • Maklumat Penggunaan Kami mengumpul maklumat tentang aktiviti anda pada perkhidmatan kami, contohnya cara anda menggunakannya (cth, tarikh dan masa anda log masuk, ciri yang anda gunakan, carian, klik dan halaman yang telah ditunjukkan kepada anda, merujuk alamat halaman web , pengiklanan yang anda klik) dan cara anda berinteraksi dengan orang lain (cth. orang lain yang anda berhubung dan berinteraksi, masa dan tarikh pertukaran anda, bilangan mesej yang anda hantar dan terima).

 • Maklumat peranti Kami mengumpul maklumat daripada dan tentang peranti yang anda gunakan untuk mengakses Aplikasi, termasuk

  • maklumat perkakasan dan perisian seperti alamat IP, ID dan jenis peranti, tetapan dan ciri Aplikasi khusus dan peranti, ranap sistem Aplikasi, ID pengiklanan (seperti AAID Google dan IDFA Apple, kedua-duanya adalah nombor yang dijana secara rawak yang boleh anda tetapkan semula dengan pergi ke dalam tetapan peranti anda), jenis penyemak imbas, versi dan bahasa, sistem pengendalian, zon waktu, pengecam yang dikaitkan dengan kuki atau teknologi lain yang mungkin mengenal pasti peranti atau penyemak imbas anda secara unik (cth, IMEI/UDID dan alamat MAC);

  • maklumat mengenai sambungan rangkaian wayarles dan mudah alih anda, seperti pembekal perkhidmatan dan kekuatan isyarat anda;

  • maklumat tentang penderia peranti seperti pecutan, giroskop dan kompas.

 • Maklumat lain dengan persetujuan anda Jika anda memberi kami kebenaran, kami boleh mengumpul geolokasi tepat anda (latitud dan longitud) melalui pelbagai cara, bergantung pada perkhidmatan dan peranti yang anda gunakan, termasuk sambungan GPS, Bluetooth atau Wi-Fi. Pengumpulan geolokasi anda mungkin berlaku di latar belakang walaupun semasa anda tidak menggunakan Aplikasi jika kebenaran yang anda berikan kepada kami dengan nyata membenarkan pengumpulan tersebut. Jika anda menolak kebenaran untuk kami mengumpul geolokasi anda, kami tidak akan mengambilnya. Begitu juga, jika anda bersetuju, kami mungkin mengumpul foto dan video anda (contohnya, jika anda ingin menerbitkan foto, video atau penstriman pada perkhidmatan).

 • Kami mungkin memperibadikan pengiklanan yang ditunjukkan kepada anda pada Aplikasi yang mana kami mempunyai hubungan perniagaan. Untuk menyediakan pemperibadian ini, sebagai tambahan kepada maklumat yang kami kumpulkan tentang anda pada Aplikasi, kami memperoleh maklumat (termasuk maklumat peribadi, demografi, tingkah laku dan tidak langsung) tentang anda daripada pihak ketiga yang memberikannya kepada kami. Kami mungkin menerima maklumat tentang anda daripada rakan kongsi kami, contohnya apabila iklan kami diterbitkan di tapak web dan platform rakan kongsi (dalam hal ini mereka mungkin menyampaikan butiran tentang kejayaan kempen).

3. Penggunaan Maklumat

Pada Aplikasi, kami menggunakan data yang dikumpul daripada anda untuk memberikan cadangan kerja dan berkomunikasi dengan anda, sambil menggunakan data tersebut untuk penambahbaikan penawaran produk kami dan untuk tujuan lain yang bersampingan dengan objektifnya. Atas budi bicara penuh dan mutlak kami, kami mungkin menggunakan sebarang data tentang anda untuk memberikan anda perkhidmatan kami, membalas kepada anda dan membuat penambahbaikan pada Aplikasi dan produk serta perkhidmatan kami yang lain. Sebab-sebab komunikasi termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • Pemberitahuan perubahan pada Tapak Web dan/atau Aplikasi Beta

 • Penguatkuasaan Syarat Penggunaan

 • Maklum balas mengenai Aplikasi Beta

 • Isu mengenai akaun atau profil anda

 • Pengumuman ciri baharu

 • Tawaran dan iklan yang berkaitan

 • Penambahbaikan perkhidmatan dan pembangunan yang baharu

 • Pencegahan dan pengesanan penipuan atau aktiviti haram atau tidak dibenarkan lain

 • Pematuhan dengan keperluan undang-undang

 • Untuk sebarang sebab lain yang difikirkan sesuai oleh pengurusan kami

 

Untuk memproses maklumat anda seperti yang diterangkan di atas, kami bergantung pada asas undang-undang berikut:

 • Sediakan perkhidmatan kami kepada anda Selalunya, sebab kami memproses maklumat anda adalah untuk melaksanakan kontrak yang anda ada dengan kami. Sebagai contoh, semasa anda menggunakan Aplikasi untuk membina hubungan yang bermakna, kami menggunakan maklumat anda untuk mengekalkan akaun dan profil anda, untuk menjadikannya boleh dilihat oleh orang lain dan mengesyorkan orang lain kepada anda.

 • Kepentingan yang sah Kami mungkin menggunakan maklumat anda di mana kami mempunyai kepentingan yang sah untuk berbuat demikian. Contohnya, kami menganalisis tingkah laku anda pada Aplikasi untuk menambah baik tawaran kami secara berterusan, kami mencadangkan tawaran yang kami fikir mungkin menarik minat anda, dan kami memproses maklumat untuk pentadbiran, pengesanan penipuan dan tujuan undang-undang lain.

 • Persetujuan Dari semasa ke semasa, kami mungkin meminta persetujuan anda untuk menggunakan maklumat anda atas sebab tertentu tertentu. Anda boleh menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di alamat yang diberikan pada penghujung Dasar Privasi ini.

4. Perkongsian Maklumat

Memandangkan matlamat kami adalah untuk membantu anda membuat sambungan yang bermakna, perkongsian utama maklumat anda, sudah tentu, dengan orang lain di Aplikasi. Teruskan membaca untuk mendapatkan butiran lanjut tentang cara maklumat anda dikongsi dengan orang lain:

 • Dengan orang lain di Aplikasi Anda berkongsi maklumat dengan orang lain di Aplikasi apabila anda secara sukarela mendedahkan maklumat mengenai perkhidmatan (termasuk profil awam anda). Sila berhati-hati dengan maklumat anda dan pastikan bahawa kandungan yang anda kongsi adalah bahan yang anda selesa untuk dilihat secara umum kerana anda dan kami tidak boleh mengawal tindakan orang lain terhadap maklumat anda sebaik sahaja anda mengongsinya. Jika anda memilih untuk mengehadkan khalayak untuk semua atau sebahagian profil anda atau untuk kandungan atau maklumat tertentu tentang anda, maka ia akan kelihatan mengikut tetapan anda.

 • Dengan pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi kami Kami menggunakan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan dan menambah baik perkhidmatan kami. Pihak ketiga ini membantu kami dengan pelbagai tugas, termasuk pengehosan dan penyelenggaraan data, analitik, penjagaan pelanggan, pemasaran, pengiklanan, pemprosesan pembayaran dan operasi keselamatan. Kami juga mungkin berkongsi maklumat dengan rakan kongsi yang mengedarkan dan membantu kami dalam mengiklankan perkhidmatan kami. Sebagai contoh, kami mungkin berkongsi maklumat terhad tentang anda dalam bentuk cincang, bukan manusia yang boleh dibaca kepada rakan kongsi pengiklanan. Kami mengikuti proses pemeriksaan yang ketat sebelum melibatkan mana-mana pembekal perkhidmatan atau bekerjasama dengan mana-mana rakan kongsi. Semua pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi kami mesti bersetuju dengan kewajipan kerahsiaan yang ketat .

 • Dengan perniagaan kami yang lain Kami berkongsi maklumat anda dengan perniagaan kami yang lain untuk mereka membantu kami memproses maklumat anda, sebagai pembekal perkhidmatan, atas arahan kami dan bagi pihak kami. Bantuan yang diberikan oleh kami dan perniagaan kami yang lain mungkin termasuk operasi pemprosesan teknikal, seperti pengehosan dan penyelenggaraan data, penjagaan pelanggan, pemasaran dan pengiklanan yang disasarkan, bantuan kewangan dan perakaunan, pemahaman yang lebih baik tentang cara Aplikasi digunakan dan tingkah laku anda untuk menambah baik Aplikasi, melindungi data dan sistem kami serta memerangi spam, penyalahgunaan, penipuan, pelanggaran dan salah laku lain. Kami juga mungkin berkongsi maklumat dengan perniagaan kami yang lain untuk tujuan perniagaan yang sah seperti audit korporat, analisis dan pelaporan disatukan serta pematuhan undang-undang yang terpakai.

 • Apabila dikehendaki oleh undang-undang Kami mendedahkan maklumat jika dikehendaki dari segi undang-undang untuk berbuat demikian, jika diminta berbuat demikian oleh entiti kerajaan atau jika kami percaya dengan suci hati bahawa tindakan tersebut perlu untuk: (a) mematuhi keperluan undang-undang atau mematuhi proses undang-undang; (b) melindungi hak atau harta kami atau syarikat gabungan kami; (c) mencegah jenayah atau melindungi keselamatan negara; atau (d) melindungi keselamatan diri anda atau orang ramai. 

 • Dengan persetujuan anda atau atas permintaan anda Kami mungkin meminta persetujuan anda untuk berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga. Dalam sebarang kes sedemikian, kami akan menjelaskan dengan jelas mengapa kami ingin berkongsi maklumat tersebut. Kami mungkin menggunakan dan berkongsi maklumat bukan peribadi (bermaksud maklumat yang, dengan sendirinya, tidak mengenal pasti siapa anda seperti maklumat peranti, demografi umum, data tingkah laku umum, geolokasi dalam bentuk yang tidak dikenal pasti), serta maklumat peribadi dalam cincang , bentuk bukan manusia yang boleh dibaca, di bawah mana-mana keadaan di atas. Kami juga mungkin berkongsi maklumat ini dengan perniagaan kami yang lain dan pihak ketiga (terutamanya pengiklan) untuk membangunkan dan menyampaikan pengiklanan yang disasarkan pada perkhidmatan kami dan pada tapak web atau aplikasi pihak ketiga, dan untuk menganalisis dan melaporkan pengiklanan yang anda lihat. Kami mungkin menggabungkan maklumat ini dengan maklumat bukan peribadi tambahan atau maklumat peribadi dalam cincang,

5. Pengekalan dan Pemadaman Data

 • Memilih Keluar daripada Komunikasi Anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi masa hadapan daripada kami. Anda boleh menukar pilihan anda pada bila-bila masa dengan membuat perubahan yang sesuai dalam bahagian tetapan akaun anda dalam Aplikasi.

 • Pemadaman Akaun Kami dan pengurusan kami berhak untuk memadam mana-mana akaun pada Aplikasi atas budi bicaranya sendiri dan mutlak tanpa sebarang pemberitahuan kepada anda. Anda boleh meminta untuk memadam atau menggantung akaun anda dengan menghubungi kami melalui e-mel.

 • Kuki Kami mungkin menggunakan kuki untuk memberi anda kandungan yang disesuaikan dengan situasi khusus anda. Kuki membolehkan kami mengetahui bahagian Aplikasi dan Tapak Web yang mana yang paling berguna dan yang mana boleh menggunakan beberapa perkara. Kebanyakan pelayar web mengumpul kuki secara automatik, tetapi tetapan ini boleh diubah suai untuk menolak menerima kuki. Perlu diingat bahawa melumpuhkan fungsi kuki mungkin mengurangkan atau menjejaskan pengalaman yang anda terima daripada menggunakan kami.

 • Perubahan Dasar Privasi Oleh kerana kami sentiasa mencari cara baharu dan inovatif untuk membantu anda membina sambungan yang bermakna, dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda sebelum sebarang perubahan penting berkuat kuasa supaya anda mempunyai masa untuk menyemak perubahan tersebut.

6. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini dan/atau amalan kami yang berkaitan dengan Aplikasi, atau jika anda ingin kami mengalih keluar maklumat anda daripada pangkalan data kami, anda boleh menghubungi kami di hello@kabel.my , dengan baris subjek sebagai “Dasar Privasi”.

Kabel Hak cipta terpelihara

bottom of page